Adószám: 18610783-1-11

ADÓ 1%
Bízunk benned!

Kérjük, ne felejtsetek el nyilatkozni adótok 1%-áról!

Köszönjük, hogy évről évre nekünk, a Rex Komáromi Állatvédő Egyesületnek ajánljátok fel adótok 1%-át, és azt is, ha idén első alkalommal teszitek ezt. Más bevételi forrásra nem támaszkodhatunk, ebből az összegből fedezzük a menhely működését évről-évre.

Folyamatosan telt házzal működünk, ideiglenes befogadóinknál is maximális létszám szinte mindig. A menhelyen kb. 50 – 80 kutya, kb. 10-30 cica napi ellátását kell biztosítani, emellett még a sok-sok orvosi ellátást, a rengeteg mentést, és még sorolhatnánk, mi mindenre megy el a pénz. Ezek miatt fontos számunkra különösen ez az 1%-os időszak, hogy minél többen csatlakozzatok támogatói csapatunkhoz, mert egy újabb 1 éves időszak lehetőségei múlnak most ezen!

Mi a teendő?

Hogyan lehet nyilatkozni?

Elektronikusan, ez a legegyszerűbb módja a benyújtásnak:

– az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
– az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
külön, a 23EGYSZA nyomtatvány kitöltésével

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

– a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
– az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
– a 23EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá,

Ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, lezárt borítékban adja le a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának). Ha a nyilatkozatot eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, csatolnia kell a meghatalmazást is.

A 2024. május 21-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 22. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

Beküldési határidő: 2024. május 21.

Adatok

Adószám: 18610783-1-11

REX Komáromi Állatvédő Egyesület
2900 Komárom, Klapka Gy. út 15.

Segédlet

eSZJA portál